Hvad er a-kasser?

En a-kasse er en statsstøttet organisation, der normalt er tilknyttet en fagforening. Den danske a-kasses historie går mange år tilbage, og den første statsstøttede a-kasse blev stiftet i 1907. Medlemmerne af en a-kasse indbetaler kontingent, det vil sige et fast beløb hver måned for deres medlemskab. I tilfælde af at et medlem mister sit arbejde, modtager vedkommende dagpenge fra a-kassen i stedet for at få kontanthjælp. Medlemskabet af en a-kasse er altså en sikkerhed mod arbejdsløshed og deraf ordet a-kasse, som betyder arbejdsløshedskasse. Medlemmernes dagpenge finansieres af medlemskontingentet og lønmodtagernes indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag.

A-kassen skal i modsætning til forsikringsselskaber ikke tjene penge på de forskellige aktiviteter, eftersom de er organisationer, som medlemmerne har skabt for at sikre sig mod arbejdsløshed. Udover at udbetale dagpenge til sine medlemmer, som har mistet deres arbejde, administrerer a-kassen også flere love og regler inden for sit kerneområde og tager hånd om ydelser, såsom udbetaling af feriedagpenge, efterløn og orlovsydelse for børnepasning. Det er nemt at finde information om de forskellige a-kasser og fagforeninger, så du kan sammenligne de danske a-kassers månedspriser, medlemstal, forsikringsbidrag og ATP pr. måned. Det er med til at give dig et overblik, når du skal vælge a-kasse!